Zápisy2022

19. prosince 2022

22. září 2022

16. června 2022

21. dubna 2022

___________________________________________________________________________________

2021

3. června 2021

9. září 2021


2020

11. června 2020

22. prosince 2020


2019

26. září 2019

13. června 2019

14. února 2019

__________________________

2018

8. března 2018

31. května 2018

25. září 2018

22. listopadu 2018

__________________________

2017

28. březen

15. června

14. září

__________________________

2016

23. června

20. prosince

__________________________

2011

3. březen 2011

___________________________

2010

25. listopad

23. září

1. červen

23. únor