Dotace Královéhradeckého kraje na profesionalizaci svazku



Také v roce 2021 jsme získali dotaci na profesionalizaci svazku od Královéhradeckého kraje, která částečně hradí administrativní úkony spojené s vedením agendy.

 

Dotace Královéhradeckého kraje na profesionalizaci svazku



Také v roce 2020 jsme získali dotaci na profesionalizaci svazku od Královéhradeckého kraje, která částečně hradí administrativní úkony spojené s vedením agendy.

 

Dotace Královéhradeckého kraje na profesionalizaci svazku



Také v roce 2019 jsme získali dotaci na profesionalizaci svazku od Královéhradeckého kraje, která částečně hradí administrativní úkony spojené s vedením agendy.

 

Dotace Královéhradeckého kraje na profesionalizaci svazku



Také v roce 2018 jsme získali dotaci na profesionalizaci svazku od Královéhradeckého kraje, která částečně hradí administrativní úkony spojené s vedením agendy.

 

Dotace Královéhradeckého kraje na profesionalizaci svazku



Také v roce 2016 jsme získali dotaci na profesionalizaci svazku od Královéhradeckého kraje, která částečně hradí administrativní úkony spojené s vedením agendy.

 

Dotace Královéhradeckého kraje na profesionalizaci svazku



Také v roce 2015 jsme získali dotaci na profesionalizaci svazku od Královéhradeckého kraje, která částečně hradí administrativní úkony spojené s vedením agendy.

Dotace byla poskytnuta v rámci Programu obnovy venkova

Dotace Královéhradeckého kraje na profesionalizaci svazku



Také v roce 2014 jsme získali dotaci na profesionalizaci svazku od Královéhradeckého kraje, která částečně hradí administrativní úkony spojené s vedením agendy.

Dotace byla poskytnuta v rámci Programu obnovy venkova

Dotace Královéhradeckého kraje pro svazek



Také v roce 2013 jsme získali dotaci na profesionalizaci svazku od Královéhradeckého kraje, která částečně hradí administrativní úkony spojené s vedením agendy.

Dotace na profesionalizaci



Jako každý rok, i v roce 2012 jsme získali dotaci na profesionalizaci svazku od Královéhradeckého kraje, která částečně hradí administrativní úkony spojené s vedením agendy.

POV KHK 2011



Náš svazek získal v roce 2011 neinvestiční dotaci Královéhradeckého kraje z programu obnovy venkova.

Tyto finance přispěly na opravu hasičské zbrojnice v Nahořanech a opravu oplocení školní zahrady v Jasenné.