Povinně zveřejňované dokumenty METUJESvazek obcí Metuje

Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, jsou dokumenty v elektronické podobě zveřejněny na internetových stránkách www.obcemetuje.cz v oddíle úřední deska.

Do listinné podoby všech dokumentů je možné nahlédnout v kanceláři svazku na adrese: 552 24 Velká Jesenice 200.

 

Schválený závěrečný účet za rok 2017

Schváleno: 31. 5.  2018

Zveřejněno: 8. 6. 2018

 

Schválený rozpočet na rok 2018

Schváleno: 7.12 .2017

Zveřejněno: 22.12. 2017

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 –  2023

Schváleno: 7.12. 2017

Zveřejněno: 22.12. 2017

Rozpočtová opatření svazku v roce 2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Schváleno: 20. 4. 2018

Zveřejněno: 30.4. 2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018

Schváleno: 31. 5. 2018

Zveřejněno: 20.6. 2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018

Schváleno: 30. 6. 2018

Zveřejněno: 18. 07.  2018

 

Vyvěšeno na úřední desce od 18.07. 2018