Pozvánka na ustavující zasedání ZOP O Z V Á N K A

Dne 31. 10. 2018 v 19.00 hodin se koná v zasedací místnosti OÚ v Říkově ustavující zasedání nového zastupitelstva. (Nové zastupitelstvo se sejde v 18:00 hodin na OÚ.)

Program:

  1.  Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
  2.   Zvolení mandátové komise a kontrola osvědčení
  3.  Složení slibu zastupitelstva obce
  4.  Volba volební a návrhové komise
  5.  Volba starosty a zástupců starosty
  6.  Jednací řád
  7.  Zřízení výborů a volba jejich členů
  8.  Diskuze                                                                        

                                                                                                                       Vladimíra Jarkovská

          starostka