Rozpočtové provizorium rok 2018USNESENÍ č. 26

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Říkov konaného dne 20. 12. 2017 v 18:30 hodin v zasedací místnosti OÚ v Říkově

  1. Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium v následujícím znění. Do doby schválení rozpočtu na rok 2018 budou hrazeny pouze nejnutnější výdaje k zajištění chodu obce a splnění smluvních závazků z předchozích období s tím, že výdaje budou měsíčně čerpány maximálně do výše 1/12 rozpočtu předchozího roku.