OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISEOZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ

PRVNÍHO ZASEDÁNÍ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE

 

Dle § 14 odst. 2 z.č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, v platném znění, oznamuji všem delegovaným a jmenovaným zástupcům okrskových volebních komisí datum a místo svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volbu do prezidenta republiky, která se koná ve dnech 12. 1. a 13. 1. 2018 (v případě druhého kola volby prezidenta republiky ve dnech 26. 1. a 27. 1. 2018)

Volební okrsek č. 1, volební místnost: zasedací místnost OÚ v Říkově

Zapisovatelka: Jarmila Kavanová

Žádám Vás, abyste se dostavila

 

neděli dne 17. 12. 2017 ve 14.00 hodin

 

na OÚ v Říkově, Říkov 51, 552 03

ke složení slibu člena okrskové volební komise a k prvnímu jednání komise.

 

 

MVDr. Vladimíra Jarkovská

starostka obce

 

 

V Říkově dne 13.12.2017