OZNÁMENÍ pro volby prezidenta České republiky



 OZNÁMENÍ

pro volby prezidenta České republiky

konané ve dnech 12. 1. a 13. 1. 2018

(v případě druhého kola voleb ve dnech 26. 1. a 27. 1. 2018)

 

Ve smyslu úplného znění zákona  275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

 

stanovuji

minimální počet členů okrskové volební komise (§ 14 odst. 1 písm. c/ zákona)

 

zveřejňuji informaci

o počtu a sídle volebních okrsků (§ 14 odst. 1 písm. d/ zákona)

a

jmenuji

zapisovatele okrskové volební komise ( §  14 odst. 1 písm e/ a § 19 zákona)

 

         Minimální počet členů komise :                 5

         Říkov, volební místnost:                    zasedací místnost Obecního úřadu v Říkově

          Sídlo:                                                             Říkov 51,  552 03 Říkov

          Zapisovatel:                                                 Jarmila Kavanová

 

 

V Říkově 12. listopadu 2017

 

                                               MVDr. Vladimíra Jarkovská

                                                                                                                         starostka obce Říkov