Zveřejnění záměru odkoupení pozemků a sokolovnyZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU ODKOUPENÍ POZEMKŮ A SOKOLOVNY
VE VLASTNICTVÍ  TJ SOKOL ŘÍKOV
1/2017

   Obec Říkov oznamuje, že má zájem odkoupit pozemky parcelní č. 124/3 o výměře 971 m2 (ostatní plocha), 127/7 o výměře 2358 m2(zahrada), 124/1 o výměře po rozdělení 1632 m2(ostatní plocha) a  parcela č. st. 77 o výměře 387 m2(zastavěná plocha, nádvoří) s budovou s číslem popisným 65 (sokolovna). Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví TJ SOKOL Říkov.

Zákon o obcích v § 39 odst. 1 ukládá vyvěšení oznámení po dobu 15 dní před vyjádřením zastupitelstva.

                                                                                                               Za obec Říkov    

                                                                                                          Jarkovská Vladimíra

                                                                                                                starostka 

   

Vyvěšeno:13. 9. 2017                                                         Sejmuto: