Jmenování zapisovatele okrskové vol. komiseVe smyslu úplného znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

konaných ve dnech 20.10. a 21.10.2017

jmenuji

 

zapisovatele okrskových volebních komisí (podle § 14c odst. 1 písm. e/ z.č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (Starosta - jmenuje a odvolává zapisovatele okrskové volební komise))

 

č. 1    Říkov, volební místnost :                               zasedací místnost OÚ v Říkově

    Sídlo:                                                             Říkov 51, 552 03 Česká Skalice

          Zapisovatel:

          Jarmila Kavanová, nar. 16. 10. 1973, trvale bytem Říkov 68

 

          Minimální počet členů komise: 5

 

 

    V Říkově 6. 9. 2017

                                                                                                          MVDr. Vladimíra Jarkovská

                                                                                                                   starostka