Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2016
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŘÍKOV 2016
Oznámení o zveřejnění Rozpočtu a závěrečného účtu DSO ÚPA
Schválený rozpočet obce Říkov na rok 2017
Rozpočtový výhled do roku 2018
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2016 - DSO ÚPA
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO ÚPA 2016
NÁVRH ROZPOČTU OBCE ŘÍKOV NA ROK 2017
Návrh rozpočtu DSO METUJE - 2017
Návrh rozpočtu DSO ÚPA na rok 2017
Oznámení o místě konání voleb
Odkoupení pozemku
Oznámení o stanovení počtu členů do volební komise
Příloha 2015 DSO Metuje
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 METUJE 

1 2 3 4