Nabídka pracovního místa pro DSO ÚPANabídka je zde


Měření rychlosti na VolovceNa Volovce už pár nehod bylo a pár jenom málem. Silnice II/285 tam sice prochází značenou obcí, ale láká k překonání rychlostního rekordu. Ale POZOR - oni tam taky žijí, chodí, odbočují a zastavují lidi.

Požádali jsme tedy Policii ČR o občasnou kontrolu rychlosti projíždějících vozidel.

Jezděte přes Volovku tak, ať nezaplatíte pokutu a body, ale hlavně tak ať nikomu a ničemu neublížíte!


Proběhl 30. ročník Memoriálu Pavla WeidlaV sobotu 20. června se na místním hřišti hrál jubilejní třicátý ročník memoriálu Pavla Weidla. Už pár let se hraje jako turnaj starých gard a vždy má velmi přátelskou a příjemnou atmosféru fotbalového soupeření, ale hlavně kamarádství. Letos uteklo vítězství v turnaji domácímu týmu jen jedinou remízou a následnou prohrou na penalty s vítězem z Nového Města. Takže snad za rok a třeba i v lepším počasí.

Výsledky: 1. Nové Město, 2. Velká Jesenice, 3. Velichovky, 4. Ležák, 5. Gorzanów


Ve středu 17. června nejezdili autobusyAutobusy nejezdily kvůli organizačním problémům dopravní firmy ARRIVA.

Královéhradecký kraj, jako ten kdo dopravu objednal, organizuje a platí, se cestujícím omlouvá a s dopravní firmou situaci řeší.

Pokud stojíte na správné zastávce ve správný čas a autobus nejede, pro informaci volejte dispečera uvedeného na jízdních řádech na zastávkách (ARRIVA 491474468, VEOLIA 602552985)

Případné další výpadky dopravy hlaste u nás na úřadě, nebo přímo správci dopravy v naší oblasti panu Noskovi (tel. 495817653, pnosek@kr-kralovehradecky.cz)

 


Memoriál Pavla Weidla - 30. ročníkPo celý den PRASE NA ROŽNI


Veřejná zakázka - Přístavba Kořenové čistírny odpadních vodByla vypsána veřejná zakázka na rekonstrukci čističky.

Zadávací dokumentace je zde

Trmín pro odevzdání nabídek je 1. června 2015 ve 12:00


Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstvaDalší veřejné zasedání OZ bude v úterý 28.4.2015 od 19:00. Pozvánka s programem je zde.


Informace o rekonstrukci samoobsluhy
Výzva k podání nabídky na akci "Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Rychnovku"Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace zde

Zápis do MŠ Rychnovek-Zvole 

Mateřská škola

RYCHNOVEK-ZVOLE

oznamuje,

že zápis dětí pro školní

rok 2015/2016

proběhne ve středu 6.května

od 12 do 16 hodin

v budově mateřské školy.

Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte a občanský průkaz.

Další informace a dokumenty je možné shlédnout a vytisknout na webových stránkách www.skolkarychnovek.cz

 


Čistá Rozkoš - čištění pobřeží vodní nádržeJiž po třetí se bude čistit Rozkoš. Bereme každého, kdo se chce přidat.


Veřejná zakázka - Opěrná zeď Velká JeseniceJedná se o stavbu opěrné zdi pro chodník Mezi Hrudkovými a paní Uhlířovou.

Zadání zakázky je zde


Veřejné zasedání obecního zastupitelstva10. března 2015, tentokrát od 18:00 !!!. Pozvánka s progremem je zde.


Veřejné projednání územního plánu obce Velká JeseniceVyhláška o veřejném projednání je zde


Zateplení objektu ZŠ a modernizace zdroje vytápění - spolufinancováno z dotací 

 

Obec Velká Jesenice realizovala v roce 2014 projekt s přispěním fondů evropské unie s názvem „Stavební úpravy - zateplení objektu ZŠ a modernizace zdroje vytápění“. Akceptační číslo projektu 13162002. Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy základní školy a instalace ekologického způsobu vytápění nízko emisním zdrojem. Na objektu byla instalována nová kvalitní okna s izolačními trojskly, zatepleny obvodové zdi a instalovány automatické kotle na uhlí. Z celkových nákladů akce ve výši cca 2,37 mil. Kč byla z fondů evropské unie – ERDF/OPZP uhrazena částka ve výši 1,48 mil. Kč, ze státního rozpočtu částka ve výši 87 tis. Kč. Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění a ke snížení spotřeby energie o cca 282 GJ za rok a úspoře emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic o 296 kg za rok v dané lokalitě.

 

 

1 2 3 4 5 6