Závěrečný účet obe za rok 2017 - návrh
Zápis ze zasedání ZO ze dne 7.3.2018
Rozpočet na rok 2018, Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2022
Veřejná vyhláška - uplatňování zásad územního rozvoje KHK
Pozvánka na zasedání ZO 7.3.2018
Návrh rozpočtu na rok 2018, Návrh rozpočtového výhledu na roky 2019-2022
Pozemkový úřad - nabídka nepronajatého majetku
Výroční zpráva za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb.
Pozvánka na VH DSO Jaroměřsko 9.2.2018
Zápis ze zasedání ZO ze dne 13.12.2017
Zveřejnění dokumentů DSO Metuje
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3
Rozpočtové provizorium
Pozvánka na zasedání ZO 13.12.2017
Volby Prezidenta ČR 

1 2 . . . 4 5 6 7 8 . . . 22 23