Zápis ze zasedání ZO z 16.10.2013
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Král.kraje
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Veřejná vyhláška MěÚ Jaroměř, odbor živ.prostředí
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
POZVÁNKA NA ZASESÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NA 16.10.2013
Dražba nemovitosti
INFORMACE O POČTU A SÍDLE VOLEBNÍCH OKRSKŮ
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ZAHÁJENÍ AKTUALIZACE BPEJ v kú. Šestajovice
Zápis ze zasedání ZO z 14.8.2013
ODVOLÁNÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMAKTICKÝCH PODMÍNEK
Pozvánka na Valnou hromadu DSO Jaroměřsko 16.8.2013
Pozvánka na zasedání ZO dne 14.8.2013
MIMOŘÁDNÉ KLIMAKTICKÉ PODMÍNKY 

1 2 . . . 17 18 19 20 21 22 23