Návrh rozpočtu DSO ÚPA na rok 2017
Oznámení o místě konání voleb
Odkoupení pozemku
Oznámení o stanovení počtu členů do volební komise
Příloha 2015 DSO Metuje
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2015 METUJE
Výkaz zisku a ztrát 2015 DSO Metuje
Rozvaha 2015 DSO MetujeZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO METUJE 2015
Vyhláška - Společné jednání ÚP
Oznámení výkonu topografických prací
Oznámení výzvy k pronájmu prodejny
ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO ÚPA 2015
NÁVRH ROZPOČTU OBCE ŘÍKOV NA ROK 2016
Vyhláška - opatření obecné povahy 

1 2 3 4 5 6 7