Úřední deska na stránkách obce



Další dokumenty budou zveřejňovány na úřední desce na www.obecrikov.cz


Povinně zveřejňované dokumenty METUJE




Pozvánka na ustavující zasedání ZO




ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ 4. a 5. 2018




Oznámení o zveřejnění SO ÚPA




VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA KÚ




Oznámení o době a místě voleb




ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ III. 2018




ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ II. 2018




ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ I. 2018




Informace o čerpání rozpočtu za rok 2017




Schválený závěrečný účet za rok 2017




Rozpočtové provizorium rok 2018




Vyhláška - opatření obecné povahy při nedostatku vody




OZNÁMENÍ o počtu okrsků, jmenování zapisovatele a počtu členů komise



 

1 2 3 4 5 6 7