OZNÁMENÍ O MÍSTĚ A KONÁNÍ VOLEB PREZIDENTA ČROZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb prezidenta České republiky konané ve dnech 12. 1. a 13. 1. 2018

(v případě druhého kola voleb ve dnech 26. 1. a 27. 1. 2018)

Starostka obce Říkov, MVDr. Vladimíra  Jarkovská  podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona  275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 oznamuje:

1.     Volby prezidenta České republiky se uskuteční dne 12. 1. 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a dne 13. 1. 2018 od 08.00 do 14.00 hodin.

2.     Případné druhé kolo voleb prezidenta České republiky se uskuteční dne 26. 1.2018 od 14.00 do 22.00 hodin a dne 27. 1. 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.

3.     Místem konání voleb pro volební okrsek v Říkově je volební místnost   Obecního úřadu v Říkově, č.p. 51.

4.     Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.)

5.     Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb může obdržet volič hlasovací lístky i ve volební místnosti.

6.     Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní

 

V  Říkově 27. prosince 2017

                                                                                    MVDr. Vladimíra Jarkovská

                                                                                                starostka