První zasedání okrskové volební komiseOznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

 

Dle § 14c odst. 2 z.č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění, oznamuji všem delegovaným a jmenovaným zástupcům okrskových volebních komisí datum a místo svolání prvního zasedání pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají ve dnech 20.10. a 21.10. 2017

 

Volební okrsek č. 1, volební místnost:

Zasedací místnost Obecního úřadu v Říkově

Zapisovatelka: Jarmila Kavanová

 

Žádám Vás, abyste se dostavily v pátek dne  22. 9. 2017 v 17.00 hodin

 

na OÚ v Říkově, Říkov 51,  ke složení slibu člena okrskové volební komise a k prvnímu jednání komise.

 

 

 

 

 

MVDr. Vladimíra Jarkovská

                                                                                                                               starostka obce Říkov