Oznámení o stanovení počtu členů do volební komiseOZNÁMENÍ

Ve smyslu úplného znění zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 64/2001 Sb., zákonů č. 491/2001 Sb., č. 37/2002 Sb., č. 171/2002 Sb., č. 230/2002 Sb., č. 62/2003 Sb., č. 418/2004 Sb., č. 323/2006 Sb., č. 480/2006 Sb., č. 261/2008 Sb., ústavního zákona č. 195/2009 Sb., zákonů č. 320/2009 Sb., č. 195/2010 Sb., č. 222/2012 Sb., č. 58/2014 Sb., č. 59/2014 Sb., č. 114/2016 Sb., č. 322/2016 Sb. a č. 90/2017 Sb.(dále jen „zákona“).

 

Pro volby do Parlamentu České republiky ve dnech 20.10. 2017
a 21.10.2017

stanovuji

 

minimální počet členů okrskových komisí (§ 14c písm. c/ zákona)

 

a

 

poskytuji informaci

 

o počtu a sídle volebních okrsků každé politické straně, politickému hnutí, koalici a nezávislému kandidátovi, jejichž kandidátní listina, popř. přihláška k registraci byla zaregistrována (§ 14c písm. f/ zákona).

 

č.1 Obecní úřad Říkov, volební místnost: zasedací místnost OÚ V Říkově

                              Sídlo: Říkov 51, 552 03 Česká Skalice

                              Minimální počet členů komise: 5

 

 

V Říkově 16. 8. 2017

                                                                                                       MVDr. Vladimíra Jarkovská

                                                                                                        starostka