Oznámení o místě konání volebOZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů

Starostka obce Říkov, MVDr. Vladimíra  Jarkovská  podle § 27 odst. 1 zákona 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů ve znění pozdějších předpisů,

                                                       oznamuje:

1.     Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční:

dne 7. 10. 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

dne 8. 10. 2016 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

     2.  Místem konání voleb pro volební okrsek v Říkově je volební místnost  

          Obecního úřadu v Říkově, č. p. 51

     4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost
          a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem

          cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republik anebo cestovním průkazem.)

5. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem voleb  hlasovací lístky. V den        voleb může obdržet volič hlasovací lístky  i ve volební místnosti.

6.     Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní

 

V  Říkově 21. září 2016

                                                                                    MVDr. Vladimíra Jarkovská

                                                                                                   starostka