Odkoupení pozemkuPRODEJ  POZEMKŮ č. 1 /2016

Obec Říkov má zájem odkoupit pozemek parcelní č. 46/28 o výměře 3 m2 a díl „g“ parcely 46/18 o výměře 17 m2. Uvedené pozemky jsou ve vlastnictví manželů Lukavských. Obec Říkov má zájem zřídit věcné břemeno umístění vodovodní šachty na pozemku č. 449/4 a dílu g parcely 46/18.  Parcela 46/28 je vedena v katastru nemovitostí jako ostatní plocha, komunikace.

Zákon o obcích v § 39 odst. 1 ukládá vyvěšení oznámení po dobu 15 dní před vyjádřením zastupitelstva.

 

                                                                                                               Za obec Říkov    

                                                                                                          Jarkovská Vladimíra

                                                                                                                starostka  

 

  

Vyvěšeno 24. 8. 2016                                        Sejmuto: